Prodziekan ds. Studenckich

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
w.jackiewicz-rek@il.pw.edu.pl

Skip to content