Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki

Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 426
a.lewandowska@il.pw.edu.pl

Skip to content