Pracownicy techniczni

Zbigniew Wojtasiewicz

robotnik wysoko wykwalifikowany - malarz

Pokój: 716
Tel.: +48 22 234-50-94

Janusz Gugała

mistrz

Pokój: 716
Tel.: +48 22 234-50-94
j.gugala@il.pw.edu.pl

Andrzej Bronisz

technik elektryk

Pokój: 716
Tel.: +48 22 234-50-94
a.bronisz@il.pw.edu.pl

Skip to content