Kierownik biblioteki

Małgorzata Muszyńska-Małczak

mgr
Kustosz

Pokój: 436
Tel.: +48 22 234-64-56
m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl

Skip to content