IIB

Antoni Ostromęcki

dr inż.

Pokój: 347
Tel.: +48 22 825-65-32
a.ostromecki@il.pw.edu.pl

Leonard Runkiewicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 342
Tel.: +48 22 825-65-32
l.runkiewicz@itb.pl

Michał Knauff

prof. dr hab. inż.

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-65-32

Marian Abramowicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 346
Tel.: +48 22 825-65-32

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Janusz Uziębło

starszy mistrz

Pokój: 016
Tel.: +48 22 234-75-49
j.uzieblo@il.pw.edu.pl

Krzysztof Ziętkowski

mistrz

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
k.zietkowski@il.pw.edu.pl

Włodzimierz Sotomski

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
w.sotomski@il.pw.edu.pl

Adam Sotomski

starszy referent techniczny

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
a.sotomski@il.pw.edu.pl

Marek Bischoff

starszy mistrz

Pokój: 536
Tel.: +48 22 234-56-75
m.bischoff@il.pw.edu.pl

Skip to content