IDiM

Maria Szymańska

specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
m.szymanska@il.pw.edu.pl

Janusz Szurmiński

specjalista ds. technicznych

Pokój: 637
Tel.: +48 22 234-60-31
Tel.: +48 22825-63-13
j.szurminski@il.pw.edu.pl

Przemysław Mossakowski

mgr inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 433a
p.mossakowski@il.pw.edu.pl

Cezary Kraśkiewicz

mgr inż.
Asystent

Pokój: 622
Tel.: +48 22 234-15-37
c.kraskiewicz@il.pw.edu.pl

Marek Pawlik

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 339
m.pawlik@il.pw.edu.pl

Magdalena Złotowska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 421
Tel.: +48 22 234-50-92
m.zlotowska@il.pw.edu.pl

Paweł Tutka

mgr inż.
Asystent

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
p.tutka@il.pw.edu.pl

Marek Rudnicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 419
marek.rudnicki@il.pw.edu.pl

Wojciech Oleksiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 404
Tel.: +48 22 234-64-90
w.oleksiewicz@il.pw.edu.pl

Roman Nagórski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 141
Tel.: +48 22 825-55-60
r.nagorski@il.pw.edu.pl

Skip to content