Technologia Budowy Dróg

Informacje

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z  zakresu technologii budowy dróg, technologii materiałów drogowych,  projektowania konstrukcji nawierzchni, przepisów prawnych w realizacji i  odbiorze robót.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów  Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Są to studia dwusemestralne. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty. Program studiów obejmuje 8 zjazdów w semestrze I i 8 zjazdów w semestrze II.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie  wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych,  technologii nawierzchni oraz inżynierii budowy dróg.

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Dróg i Mostów
Zakład Technologii Budowy Dróg
00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16

Tel.: +48 22 234-64-61
E-mail: sptbd@il.pw.edu.pl

Sekretariat czynny: piątki zjazdowe godz. 16-17

Kierownik

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
piotr.radziszewski@pw.edu.pl

Strona www