Regulamin korzystania z pomieszczeń Biblioteki WIL od dnia 1.10.2021 r.

  1. Z Biblioteki mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
  2. W pomieszczeniach Biblioteki obowiązują limity osób, zgodnie z informacjami umieszczonymi przy wejściach.
  3. Podczas wizyty w Bibliotece należy stosować maseczki zasłaniające usta i nos.
  4. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce (środek dostępny w bibliotece).
  5. Obowiązuje konieczność zachowania dystansu min. 1,5 m między osobami przebywającymi w Bibliotece oraz oczekującymi na wejście.
  6. Przy stanowisku bibliotekarza może przebywać 1 osoba.
  7. W pomieszczeniach biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.
  8. W pomieszczeniach czytelni prosimy o zachowanie ciszy.
  9. Ze względu na konieczność regularnego wietrzenia pomieszczeń ustala się 15 minutowe przerwy z częstotliwością co 3 godziny. Czytelnicy mogą zostać poproszeni o opuszczenie czytelni na czas wietrzenia.
  10. Użytkownicy zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników Biblioteki.