Obrony 4-8 lipca 2022 r.

Studenci, którzy planują przystąpić do egzaminu dyplomowego w terminie 4-8 lipca zobowiązani są do spełnienia następujących formalności:

  1. Temat pracy – Wpisany temat do APD do dnia 06.06.2022 r. Sprawdzenie w APD czy temat przekazany do dziekanatu na Karcie wydania tematu pracy jest aktualny.
  2. Dokumenty – Złożenie kompletu dokumentów (Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz Zgoda Absolwenta WIL) oraz odbiór okładek do pracy najpóźniej do dnia 20 czerwca 2022 r.
  3. Praca w APD – Wgranie do APD ostatecznej wersji pracy dyplomowej odpowiednio wcześnie, aby w dniu 20 czerwca 2022 r. była zaakceptowana i oceniona przez Promotora (recenzja).
  4. Absolutorium – monitorowanie ocen w USOSweb i niezwłocznie po uzyskaniu ostatniego wpisu w USOS powiadomienie dziekanatu o uzyskaniu absolutorium.
  5. Suplement – po otrzymaniu powiadomienia, że suplement oczekuje na akceptację w USOSweb, należy sprawdzić suplement (według instrukcji) zaakceptować lub zwrócić z komentarzem. Suplement powinien zostać zaakceptowany przed wyznaczeniem terminu obrony.
  6. Drukowany egzemplarz pracy dyplomowej – Decyzją Dziekana WIL nr 10/2022 z dnia 11.02.2022 r., (https://www.il.pw.edu.pl/?mdocs-file=15133) studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym mają obowiązek podczas egzaminu dyplomowego przedstawić Komisji do wglądu autorski egzemplarz wydrukowanej pracy, spełniający zasady edytorskie (okładka Wydziału, treść pracy tożsama z plikiem przesłanym w APD).

Wznowienie na dzień obrony – Osoby skreślone ostateczną decyzją (minęło 14 dni od odebrania decyzji o skreśleniu lub zostało złożone oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji), planujące wznowić studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego w lipcu 2022 r. powinny złożyć do dnia 06.06.2022 r. podanie o wznowienie wraz z załącznikiem do podania oraz kartę wydania tematu pracy dyplomowej.

Podania można przesyłać w formie skanu na adres dziekanatu odpowiednio: stacjonarny.WIL@pw.edu.pl lub niestacjonarny.WIL@pw.edu.pl