Uchwała nr 7/XLIX/2019 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia programów kształcenia dla studiów stacjonarnych. drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Download
Preview