Informacje o Zespole

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 332a
r.gajewski@il.pw.edu.pl

Korzeni Zespołu Technologii Informatycznych należy szukać w 1989 roku, kiedy powstał Ośrodek Metod Komputerowych przekształcony później w Zakład Zastosowań Informatyki, zlikwidowany ostatecznie w roku 2007. Zagadnienia naukowo-badawcze jakimi zajmują się pracownicy Zespołu dotyczą między innymi:
  • modelowania i symulacji zagadnień inżynierskich w szczególności z zakresu przepływu ciepła i określenia zapotrzebowania budynków na energię;
  • kalibracji, walidacji i weryfikacji modeli obliczeniowych zjawisk przepływu ciepła;
  • zastosowania paradygmatu myślenia komputacyjnego w odniesieniu do dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport;
  • wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w efektywnym rozwiązywaniu problemów inżynierskich;
  • stosowania metod optymalizacyjnych w tym algorytmów ewolucyjnych w rozwiązywaniu problemów budownictwa zrównoważonego;
  • aplikacji nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla potrzeb kształcenia;
  • mikro-, makro- i mezoskopowych modeli ruchu pojazdów;
  • nowoczesnych kompozytów w osnowie metalowej w warunkach rozciągania, zmęczenia i pełzania.
Pracownicy Zespołu prowadzą zajęcia z Podstaw Informatyki, Information Technologies i Metod Obliczeniowych w Budownictwie Zrównoważonym.
Oferta usługowa Zespołu obejmuje następujące obszary:
  • stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych w edukacji (transmisje strumieniowe, podcastingi, tworzenie multimedialnych materiałów edukacyjnych);
  • modelowanie i symulacja wymiany ciepła i energii w budynkach.

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 332a
r.gajewski@il.pw.edu.pl

Grabiński Sebastian

mgr inż.
Asystent

Pokój: 332a
s.grabiński@il.pw.edu.pl

Agnieszka Rutecka

dr inż.
Asystent

Pokój: 332a
a.rutecka@il.pw.edu.pl

Pozostałe jednostki w ramach Instytutu