Terminy i sposób składania wniosków o stypendia w r.ak. 2021/2022

Szanowni studenci,

Dodatkowe godziny/terminy składania wniosków:

 W piątek 15 października – w godzinach 13:00 – 18:00

 W sobotę 16 października (wnioski z datą 15.10.2021)

                         –  w godzinach 10:00 – 13:00

 

Wszystkie informacje dotyczące stypendiów znajdują się w zakładce Studenci > sprawy socjalne > stypendia

Wnioski papierowe należy:

  • składać osobiście w pokoju 106 w następujących terminach:

Poniedziałki  i  środy  11:00 – 15:00

Piątki  13:00 – 16:00.

lub

  • wrzucić do pudełka/urny pozostawionej w budynku Wydziału na blacie szatni przy ochronie,

Proszę pamiętać o zachowaniu środków bezpieczeństwa – posiadaniu maseczki zakrywającej usta i nos oraz  niewchodzeniu do pokoju bez wyraźnego zaproszenia.