Informacja dla osób przyjętych na studia I stopnia

Informujemy, że w zaistniałej sytuacji epidemicznej oryginały dokumentów będą Państwo zobowiązani okazać w terminie późniejszym tj. po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach Wydziałów.

Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji Rektora, zostaną do Państwa wysłane wiadomości e-mail z informacją o terminach w jakich powinni Państwo dostarczyć dokumenty.  Informacja pojawi się też na tej stronie.

SKIEROWANIE na badania do lekarza medycyny pracy!

Badania lekarskie muszą być wykonane wyłącznie przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego (IKR).
Badania, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, są bezpłatne.

Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy złożyć w dziekanacie wydziału. Termin składania orzeczeń zostanie ogłoszony wraz z terminem składania dokumentów.

Zaleca się jak najwcześniejsze wykonanie badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uczelnia nie ma wpływu na wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem ponosi kandydat.

Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania oraz wszystkie szczegóły wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Aktualizacja 16 września:

W celu dopełnienia formalności zapraszamy w dniach 25 – 29 września (o godzinie osoby zainteresowane zostały poinformowane mailowo) celem przedstawienia oryginałów dokumentów, które przesyłali Państwo za pomocą portalu IRK w procesie rekrutacji. W celu przedstawienia dokumentów będą mogli Państwo dostać się do budynku WIL PW tylko jednym wejściem od al. Armii Ludowej. Wejście to znajduje się po lewej stronie od wejście głównego do budynku. Prosimy o zakrywanie ust i nosa na terenie gmachu WIL.

 

Prosimy o przyniesienie:

– dowodu osobistego

– świadectwa dojrzałości i jego kserokopii

– dyplomu technika (jeśli był wgrany do IRK)

–  zaświadczenia od lekarza medycyny pracy

– 2 zdjęcia, podpisane na odwrocie (rozmiar jak do dowodu) to samo zdjęcie, które było wgrane w IRK.

 

Jeśli chcą Państwo zwiększyć prawdopodobieństwo, że w dniu okazania dokumentów będziemy mogli Państwu wydać również legitymację to prosimy jak najszybciej opłacić 22 zł za legitymację na indywidualne konto studenta w USOSweb. Na adres email, który podali Państwo w portalu rekrutacyjnym powinien przyjść email z informacją o sposobie logowania do USOSweb. Po zalogowaniu w zakładce dla studentów – rozliczenia znajdą Państwo swój indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacić wyżej wymienioną kwotę.

 

W przypadku gdy nie będą Państwo mogli przybyć w wyznaczonym terminie lub zrezygnowali Państwo z podjęcia studiów na WIL PW  uprzejmie prosimy o informację na adres asto@il.pw.edu.pl lub tel. 22 234 6565.