Technologia Budowy Dróg

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Dróg i Mostów
Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych

Adres

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Al. Armii Ludowej 16  
00-637 Warszawa
mgr inż. Piotr Pokorski
p. 423, tel. 22 234 64 61
sptbd@il.pw.edu.pl

 

Sekretariat Studiów czynny w dniach:

piątki zjazdowe godz. 16-17
telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku.

Kierownik Studiów

Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski  

Charakterystyka

Studia Podyplomowe Technologia Budowy Dróg  organizowane są przez Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych  na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z  zakresu technologii budowy dróg, technologii materiałów drogowych,  projektowania konstrukcji nawierzchni, przepisów prawnych w realizacji i  odbiorze robót.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie  wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych,  technologii nawierzchni oraz inżynierii budowy dróg.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów  Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

 

Zapraszamy na stronę internetową studiów

http://www.sptbd.il.pw.edu.pl/

http://www.studiadrogowe.il.pw.edu.pl/

 

Początek strony