Organizator
Wydział Inżynierii Lądowej - Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
Adres 00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
tel.: (022) 234-65-15, fax.: (022) 825-74-15
e-mail: zipizwb@il.pw.edu.pl

Kierownik
dr inż. Janusz Kulejewski

Charakterystyka
Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego. Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru budownictwa infrastrukturalnego:

• Analiza ryzyka oraz warunki kontraktowe
• Przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz realizacji
• Roboty ziemne w realizacji robót drogowych
• Wykonywanie robót drogowych
• Systemy eksploatacji dróg oraz aspekty środowiskowe
• Wybór konstrukcji nośnej
• Technologie robót mostowych
• Systemy eksploatacji mostów
• Wybrane zasady realizacji robót branżowych
• Rozliczenie robót budowlanych w projektach infrastrukturalnych

Czas trwania
Zazwyczaj w okresie kwiecień - grudzień. (Obecnie nabór jest zawieszony).

Zasady naboru
Studium przeznaczone są dla inżynierów budowlanych oraz kierunków pokrewnych. Pytania dotyczące studiów oraz zgłoszenia prosimy kierować na email: zipizwb@il.pw.edu.pl oraz na telefon +48 22 234 65 15. Całkowity koszt studiów to 7416 PLN.

 

Początek strony