W trakcie studiów II stopnia następuje rozwój kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia co w efekcie prowadzi do umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych zadań inżynierskich i generowania rozwiązań innowacyjnych. Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kształci umiejętności do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, opracowywania i realizacji programów badawczych, kierowania zespołami ludzkimi. Wybór od pierwszego semestru studiów,  jednej z pięciu specjalności i specjalizacji umożliwia rozwój własnej fachowości, a poprzez kształcenie zindywidualizowane do zainteresowań studentów stwarza sposobność do kształtowania takich wartości jak odpowiedzialność za własne działania zawodowe, dbałość o ochronę środowiska i troskę o interes społeczny. Absolwent uzyskuje przekonanie o konieczności podnoszenia swych kwalifikacji i ciągłego uzupełniania wiedzy.

 

Początek strony