Folder Dyplomy

Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego powinni:

  1. Wybrać promotora i temat pracy – zasady opisano w dokumencie  nr 1.
  2. Uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w planie studiów.
  3. Co najmniej miesiąc przed wybranym terminem obrony złożyć w dziekanacie dokumenty. Lista wszystkich wymaganych dokumentów i szczegółowa procedura oraz wytyczne do pracy dyplomowej są opisane w dokumencie „Co przed obroną – formalności”.
  4. Dwa tygodnie przed terminem egzaminu należy złożyć w dziekanacie wydrukowaną pracę dyplomową wraz z podpisaną przez promotora opinią o pracy, dodatkowymi egzemplarzami streszczeń oraz elektroniczną wersją pracy. 
  5. Zapisać się na egzamin dyplomowy w sekretariacie jednostki (Zakładu/Zespołu) promotora pracy.

 

Dokumenty

Toggle Tytuł Data
pdf 1. Zasady wydawania tematów prac dyplomowych na WIL PW w r.a. 2018/2019 ( pdf, 150 KB ) (882 pobrań) Popularny
dokument 1a. Karta wydania tematu pracy dyplomowej inżynierskiej ( doc, 29 KB ) (1649 pobrań) Popularny
dokument 1b. Karta wydania tematu pracy dyplomowej magisterskiej ( doc, 29 KB ) (1291 pobrań) Popularny
pdf 2a. Zakres tematyczny prac dyplomowych - Instytut Dróg i Mostów ( pdf, 124 KB ) (3524 pobrań) Popularny
pdf 2b. Zakres tematyczny prac dyplomowych - Instytut Inżynierii Budowlanej ( pdf, 161 KB ) (5536 pobrań) Popularny
pdf 3. Terminy obron prac dyplomowych 2018/2019 ( pdf, 29 KB ) (632 pobrań) Popularny
pdf 4. Co przed obroną? Formalności ( pdf, 528 KB ) (8506 pobrań) Popularny
dokument 4.D1. Druk z danymi osobowymi ( doc, 26 KB ) (2655 pobrań) Popularny
pdf 4.D5. Formularz "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów" ( pdf, 497 KB ) (2207 pobrań) Popularny
pdf 4.D6. Wniosek o suplement i dyplom w j.obcym ( pdf, 179 KB ) (1907 pobrań) Popularny
dokument 4.G. Opis wersji elektronicznej pracy - koperta CD ( docx, 22 KB ) (2407 pobrań) Popularny
pdf 4.G1a. Wzór okładki pracy dyplomowej inżynierskiej - wymagany od 1 stycznia 2017 r. ( pdf, 75 KB ) (1357 pobrań) Popularny
pdf 4.G1b.Wzór okładki pracy dyplomowej magisterskiej - wymagany od 1 stycznia 2017 r. ( pdf, 73 KB ) (1160 pobrań) Popularny
dokument 4.G2. Wzór streszczenia pracy dyplomowej ( docx, 10 KB ) (2459 pobrań) Popularny
pdf 4.G2. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - wymagany od 1 stycznia 2017 r., drukowany z APD ( pdf, 257 KB ) (1893 pobrań) Popularny
dokument 4.G2.4. Oświadczenie o udzieleniu licencji ( docx, 17 KB ) (2634 pobrań) Popularny
pdf 5. Praca dyplomowa - Uchwała Senatu PW ( pdf, 363 KB ) (1898 pobrań) Popularny
pdf 6. APD - Dyplomanci (instrukcja) ( pdf, 1.31 MB ) (3791 pobrań) Popularny
pdf 7. Karta obiegowa ( pdf, 216 KB ) (632 pobrań) Popularny
Początek strony