Folder Dyplomy

Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego powinni:

  1. Wybrać promotora i temat pracy – zasady opisano w dokumencie  nr 1.
  2. Co najmniej miesiąc przed wybranym terminem obrony złożyć w dziekanacie dokumenty. Lista wszystkich wymaganych dokumentów i szczegółowa procedura oraz wytyczne do pracy dyplomowej są opisane w dokumencie „Co przed obroną – formalności”.
  3. Co najmniej miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego (od egzaminu wyznaczonego na lipiec 2019 r.) należy złożyć w sekretariacie jednostki (Zakładu/Zespołu) wydrukowaną pracę dyplomową wraz z podpisaną przez promotora opinią o pracy, dodatkowymi egzemplarzami streszczeń oraz elektroniczną wersją pracy oraz wypełnionym formularzem skierowania do recenzji. 
  4. Zapisać się na egzamin dyplomowy w sekretariacie jednostki (Zakładu/Zespołu) promotora pracy.
  5. Uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w planie studiów.

 

Terminy składania prac dyplomowych

Zakład/Zespół

  Terminy przyjęć prac dyplomowych

  Dzień tygodnia - godziny

Pokój

Telefon kontaktowy

Instytut Dróg i Mostów

  Poniedziałek  – godz. 10-15
  Wtorek  – godz. 10-14

451

22 825 35 72

 

Jednostka

  Osoba   odpowiedzialna   formalnie

Miejsce kontaktu
dla studenta

Zakład Konstrukcji Betonowych

  Izabela Lachowicz

225

Zespół Konstrukcji Metalowych

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

  Agnieszka Stańczak/

  Dominika Stańczak

551

Zakład Wytrzymałości Materiałów Teorii Sprężystości i Plastyczności

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

  Agnieszka Stańczak/

  Dominika Stańczak

551/525

Zespół Budownictwa Ogólnego i Zrównoważonego Rozwoju

  Wiesława Kalisiewicz/
  Kazimierz Truchan

324

Zespół Architektury, Urbanistyki i Rysunku

Zespól Konstrukcji Drewnianych

Zespół Technologii Informatycznych

Dokumenty

Toggle Tytuł Data
pdf 1. Zasady wydawania tematów prac dyplomowych na WIL PW w r.a. 2019/2020 ( pdf, 596 KB ) (2187 pobrań) Popularny
dokument 1a. Karta wydania tematu pracy dyplomowej inżynierskiej ( doc, 29 KB ) (2257 pobrań) Popularny
dokument 1b. Karta wydania tematu pracy dyplomowej magisterskiej ( doc, 29 KB ) (1819 pobrań) Popularny
pdf 2a. Zakres tematyczny prac dyplomowych - Instytut Dróg i Mostów ( pdf, 124 KB ) (4667 pobrań) Popularny
pdf 2b. Zakres tematyczny prac dyplomowych - Instytut Inżynierii Budowlanej ( pdf, 161 KB ) (11376 pobrań) Popularny
pdf 3. Terminy obron prac dyplomowych 2019/2020 - aktualizacja dot. lipca ( pdf, 497 KB ) (3666 pobrań) Popularny
pdf 4. Co przed obroną? Formalności - aktualizacja kwiecień 2019r. ( pdf, 798 KB ) (6419 pobrań) Popularny
dokument 4.D1. Druk z danymi osobowymi ( doc, 26 KB ) (3718 pobrań) Popularny
pdf 4.D5. Formularz "Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów" ( pdf, 496 KB ) (3510 pobrań) Popularny
pdf 4.D6. Wniosek o suplement i dyplom w j.obcym ( pdf, 179 KB ) (3075 pobrań) Popularny
dokument 4.G. Opis wersji elektronicznej pracy - koperta CD ( docx, 22 KB ) (3365 pobrań) Popularny
pdf 4.G1a. Wzór okładki pracy dyplomowej inżynierskiej - wymagany od 1 stycznia 2017 r. ( pdf, 75 KB ) (2052 pobrań) Popularny
pdf 4.G1b.Wzór okładki pracy dyplomowej magisterskiej - wymagany od 1 stycznia 2017 r. ( pdf, 73 KB ) (1665 pobrań) Popularny
dokument 4.G2. Wzór streszczenia pracy dyplomowej ( docx, 10 KB ) (3308 pobrań) Popularny
pdf 4.G2. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - wymagany od 1 stycznia 2017 r., drukowany z APD ( pdf, 257 KB ) (2876 pobrań) Popularny
dokument 4.G2.4. Oświadczenie o udzieleniu licencji ( docx, 17 KB ) (3784 pobrań) Popularny
dokument 4.G3. Druk skierowania do recenzji pracy dyplomowej ( docx, 35 KB ) (730 pobrań) Popularny
pdf 5. Praca dyplomowa - Uchwała Senatu PW ( pdf, 363 KB ) (2598 pobrań) Popularny
pdf 6. APD - Dyplomanci (instrukcja) ( pdf, 1.31 MB ) (4820 pobrań) Popularny
pdf 7. Karta obiegowa ( pdf, 216 KB ) (1547 pobrań) Popularny
Początek strony