Do grup zajęciowych z przedmiotów obowiązkowych Studenci wpisywani są przez dziekanat po zakończeniu rejestracji semestralnej. Na przedmioty wybierane i powtarzane należy się zapisać w USOSweb.  Przypisanie do konkretnych grup zajęciowych można sprawdzić po zalogowaniu do USOSweb.

PLAN ZAJĘĆ, SEMESTR ZIMOWY 2019

Harmonogram roku akademickiego 2019/2020 >>

studia stacjonarne I stopnia

semestr 1
rozkład zajęć (pdf)
semestr 3
rozkład zajęć (pdf)
 semestr 5
rozkład zajęć (pdf)
  Lektoraty - zapisy, informacje
WF - zapisy, informacje
semestr 7 KBI semestr 7 BZ semestr 7 IPB semestr 7 IK semestr 7 MiBP
rozkład zajęć sem.7 (pdf)

studia stacjonarne II stopnia

semestr 1 KBI-KB
semestr 1 KBI-MiBP   semestr 1 BZ semestr 1 IPB semestr 1 KBI-TK
semestr 3 KBI-KB semestr 3 KBI-MiBP semestr 3 IK semestr 3 BZ semestr 3 IPB semestr 3 KBI-TK
rozkład zajęć sem.1 (pdf)              rozkład zajęć sem.3 (pdf)
Początek strony