Zajęcia odbywają się w terminach zjazdów >> harmonogram zjazdów.

Do grup zajęciowych z przedmiotów obowiązkowych Studenci wpisywani są przez dziekanat po zakończeniu rejestracji semestralnej. Na przedmioty wybierane i powtarzane należy się zapisać w USOSweb.  Przypisanie do konkretnych grup zajęciowych można sprawdzić po zalogowaniu do USOSweb.

PLAN ZAJĘĆ, SEMESTR LETNI 2019

studia niestacjonarne I stopnia,

semestr 1
rozkład zajęć (pdf)
semestr 3
rozkład zajęć (pdf)
semestr 5
rozkład zajęć (pdf)
grupy pościgowe
semestr 7 KBI                 semestr 7 IPB
rozkład zajęć (pdf)
semestr 9 KBI                 semestr 9 IPB
rozkład zajęć (pdf)
  Plan lektoratów  

studia niestacjonarne II stopnia

semestr 1 KBI-KB
semestr 1 KBI-MiBP  semestr 1 IK   semestr 1 IPB rozkład zajęć sem.1 (pdf)
semestr 3 KBI-KB semestr 3 KBI-MiBP semestr 3 IK-PiED semestr 3 DS semestr 3 IPB rozkład zajęć sem.3 (pdf)
Początek strony