Zajęcia odbywają się w zjazdach >> harmonogram zjazdów.

Do grup zajęciowych z przedmiotów obowiązkowych Studenci wpisywani są przez dziekanat po zakończeniu rejestracji semestralnej. Na przedmioty wybierane i powtarzane należy się zapisać w USOSweb.  Przypisanie do konkretnych grup zajęciowych można sprawdzić po zalogowaniu do USOSweb.

PLAN ZAJĘĆ, SEMESTR LETNI 2019

studia niestacjonarne I stopnia,

semestr 2
rozkład zajęć (pdf)
semestr 4
rozkład zajęć (pdf)
semestr 6
rozkład zajęć (pdf)
semestr 8 KBI                 semestr 8 IPB
rozkład zajęć (pdf)
grupy pościgowe
  Plan lektoratów      

studia niestacjonarne II stopnia

semestr 2 KBI-KB
semestr 2 KBI-MiBP  semestr 2 IK semestr 2 DS semestr 2 IPB rozkład zajęć (pdf)
semestr 4 KBI-KB semestr 4 KBI-MiBP semestr 4 IK-PiIR semestr 4 DS semestr 4 IPB rozkład zajęć (pdf) 
Początek strony