Zajęcia odbywają się w zjazdach >> harmonogram zjazdów.

Do grup zajęciowych z przedmiotów obowiązkowych Studenci wpisywani są przez dziekanat po zakończeniu rejestracji semestralnej. Na przedmioty wybierane i powtarzane należy się zapisać w USOSweb.  Przypisanie do konkretnych grup zajęciowych można sprawdzić po zalogowaniu do USOSweb.

PLAN ZAJĘĆ, SEMESTR ZIMOWY 2018

studia niestacjonarne I stopnia,

semestr 1
rozkład zajęć (pdf)
semestr 3
rozkład zajęć (pdf)
 semestr 5
rozkład zajęć (pdf)
semestr 7 KBI      semestr 7 IPB
rozkład zajęć (pdf)
semestr 9 KBI      semestr 9 IPB
rozkład zajęć (pdf)
grupy pościgowe
  Plan lektoratów z Języków obcych           

studia niestacjonarne II stopnia

semestr 1 KBI-KB
semestr 1 KBI-MiBP  semestr 1 IK semestr 1 DS semestr 1 IPB sem.1 rozkład zajęć (pdf)
semestr 3 KBI-KB semestr 3 KBI-MiBP semestr 3 IK-PiIR semestr 3 DS semestr 3 IPB  sem.3 rozkład zajęć (pdf)
Początek strony