Zajęcia odbywają się w terminach zjazdów >> harmonogram zjazdów.

Do grup zajęciowych z przedmiotów obowiązkowych Studenci wpisywani są przez dziekanat po zakończeniu rejestracji semestralnej. Na przedmioty wybierane i powtarzane należy się zapisać w USOSweb.  Przypisanie do konkretnych grup zajęciowych można sprawdzić po zalogowaniu do USOSweb.

PLAN ZAJĘĆ, SEMESTR LETNI 2020
W dniach 12 marca-29 maja br. zajęcia są zawieszone, zajęcia odbywające się zdalnie widoczne są w rozkładach zajęć w pdf.

studia niestacjonarne I stopnia,

semestr 2
rozkład zajęć (pdf)
semestr 4
rozkład zajęć (pdf)
semestr 6
rozkład zajęć (pdf)
semestr 8 KBI semestr 8 IPB grupy pościgowe
rozkład zajęć (pdf)

studia niestacjonarne II stopnia

semestr 2 KBI-KB
semestr 2 KBI-MiBP semestr 2 IK   semestr 2 IPB rozkład zajęć (pdf)
semestr 4 KBI-KB semestr 4 KBI-MiBP semestr 4 IK-PiED semestr 4 DS semestr 4 IPB rozkład zajęć (pdf)
Początek strony