ZAKŁAD WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW, TEORII SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło

e-Mail: s.jemiolo@il.pw.edu.pl
Pokój: 123, 131
Tel: +48 22 234 65 03

Strona domowa
Wiadomosci
Pracownicy
  Oferta badawcza
Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności, powstał w 1998 roku z połączenia Zakładu Wytrzymałości Materiałów oraz Zakładu Teorii Sprężystości i Plastyczności. W Zakładzie zatrudnionych jest 12 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz jeden pracownik techniczny.
Tematyka prac badawczych prowadzonych w Zakładzie obejmuje następujące dziedziny:
  • statykę i dynamikę sprężystych elementów konstrukcji inżynierskich,
  • modelowanie konstytutywne materiałów wykazujących cechy sprężyste, plastyczne i lepkie,
  • metody numeryczne w mechanice,
  • metody doświadczalne mechaniki ciała stałego.

 

Zakres proponowanych usług:

Badania standardowe metali zgodnie z normą PN-EN ISO 6892-1 2010.

Różnorodne niestandardowe badania wg potrzeb zamawiającego przy wykorzystaniu:

  • maszyny wytrzymałościowej INSTRON 8802 do badań statycznych i dynamicznych o zakresie 250 kN.
  • różnorodnych tensometrów i czujników przy wykorzystaniu programu Labview.
  • systemu optycznej korelacji obrazu firmy GOM.

 

Przykłady realizacji:

 

 

 

 

Badania metali

 

Kontakt w sprawie oferty badawczej:

prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło - s.jemiolo@il.pw.edu.pl

Tel: +48 22 234 65 03

 

 

 

 

  

Początek strony