ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI I ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI

T Lewinski

KIEROWNIK ZAKŁADU

Prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński
Prof. nzw. PW

e-Mail: t.lewinski@il.pw.edu.pl
Pokój: 232a

Tel: +48 22 234-63-79,
       +48 22 825-72-30

 

Strona domowa
Wiadomości
Pracownicy
Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki powstał w styczniu 2012 roku z Katedry Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki. Katedrę Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki powołano 1 kwietnia 2009 z połączenia Zakładu Mechaniki Budowli i Zakładu Zastosowań Informatyki w Inżynierii Lądowej. Główny nurt prac badawczych zakładów obejmuje zakres mechaniki konstrukcji z wykorzystaniem metod numerycznych i technik informatycznych.
W ZMB powstała znana szkoła naukowa w dziedzinie mechaniki budowli w zakresie statyki i dynamiki dźwigarów powierzchniowych, teorii płyt i powłok oraz metody elementów skończonych. Powstają również publikacje z metod optymalizacji topologicznej konstrukcji. Pracownicy ZMB prowadzą zajęcia z mechaniki konstrukcji oraz metody elementów skończonych. Przedmioty mechaniki konstrukcji obejmują statykę, dynamikę i stateczność w ramach teorii liniowej oraz zagadnienia nieliniowej pracy konstrukcji.
Pracownicy ZZI w IL szczycą się osiągnięciami naukowymi w zakresie zastosowań informatyki i komputerowego wspomagania projektowania. Prowadzone są prace z zakresu nieliniowej analizy stateczności konstrukcji, modelowania metodą elementów skończonych, metod bezsiatkowych, optymalnego kształtowania konstrukcji prętowych i standaryzacji opisu obiektów budowlanych. Zakład prowadzi przedmioty dotyczące informatyki: podstawy programowania, komputerowe wspomaganie projektowania, oraz przedmioty obejmujące metody komputerowe w budownictwie i w projektowaniu konstrukcji.
Początek strony