ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

p_lukowski

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski

e-mail: zimb@il.pw.edu.pl
Pokój: 551
Tel.:   +48 22 234 64 81
          +48 22 825 76 37 
Fax:   +48 22 825 75 47

Strona Zakładu: www.zimb.il.pw.edu.pl
Wiadomości
Pracownicy Zakładu

Kierownikiem Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych jest pan prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski.

Zakład zatrudnia 14 pracowników, w tym 13 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 1 docenta. Dodatkowo w Zakładzie badania realizuje 3 studentów studiów doktoranckich.

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych realizuje badania i zajęcia dyaktyczne w laboratoriach z nowoczesnym sprzętem . Przeprowadzane są zarówno badania normowe (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i i nnych wytycznych), jak i szereg badań niestandardowych, w tym według nowo-opracowywanych metod badawczych. Dobrze wyposażone zaplecze techniczno-naukowe umożliwia opracowywanie nowych technologii i rozwiązań materiałowych.

-> Laboratoria ZIMB
-> Oferta badawcza
-> Realizowane projekty
-> Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych (KNIMB)

Początek strony