L.p.

Nazwisko i imię

Stopień/tytuł

Stanowisko

 

1

BARCEWICZ Wioleta

dr inż.

adiunkt

 

2

BARSZCZ Anna

dr inż.

adiunkt

 

3

CHUDZIK Paweł

mgr inż.

starszy wykładowca

 

4

CWYL Maciej

dr inż.

adiunkt

 

5

CZERNECKI Józef

dr inż.

starszy wykładowca

 

6

GIŻEJOWSKI Marian

prof. dr hab. inż.

profesor

 

7

GŁOWACKI Michał

dr inż.

adiunkt

 

8

GRZESZYKOWSKI Bartosz

mgr inż.

asystent

 

9

IDZIKOWSKI Jerzy

dr inż.

starszy wykładowca .

 

10

JUCHNOWICZ-BIERBASZ Bogumiła

mgr inż.

asystent

 

11

KNYZIAK Piotr

dr inż.

adiunkt

 

12

KOWALSKI Robert

dr hab. inż.

profesor uczelni

 

13

KRÓL Paweł

dr inż.

adiunkt

 

14

LUTOMIRSKA Marta

dr inż.

adiunkt

 

15

NIEDOŚPIAŁ Marcin

dr inż.

adiunkt

 

16

OSTROMĘCKI Rafał

dr inż.

starszy wykładowca

 

17

PAPADOPOULOS-WOŹNIAK Magdalena

mgr inż.

asystent

 

18

PROTCHENKO  Kostiantyn

mgr inż.

asystent

 

19

SIENNICKI Mirosław

dr inż.

starszy wykładowca

 

20

STACHURA Zbigniew

mgr inż.

asystent

 

21

SZADKOWSKA Magdalena

mgr inż.

asystent

 

22

SZMIGIERA Elżbieta

dr hab. inż.

profesor uczelni

 

23

URBAŃSKI Marek

dr inż.

adiunkt

 

24

WIERZBICKI Stanisław

dr inż.

adiunkt

 

25

WŁODARCZYK Maria

dr inż.

adiunkt

 

26

WÓJCIK –GRZĄBA Izabela

mgr inż.

asystent

 

27

WRÓBLEWSKA Julia

mgr inż.

asystent

 

 

Początek strony