LABORATORIUM INSTYTUTU INŻYNIERII BUDOWLANEJ

J Medynski

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr inż. Jarosław Medyński

e-mail: j.medynski@il.pw.edu.pl

pok. 533B

tel.:  +48 22 234 64 86
fax.: +48 22 825 65 32

Strona Laboratorium
Pracownicy Laboratorium

Laboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej jest samodzielną jednostką organizacyjną w Instytucie Inżynierii Budowlanej. Laboratorium IIB składa się z dwóch Zespołów Pracowni:

  1. Zespół Pracowni Badań Konstrukcji Budowlanych
  2. Zespół Pracowni  Badań Materiałów Budowlanych

Działalność Laboratorium IIB obejmuje: obsługę zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów, realizację badań prowadzonych w ramach działalności naukowo-badawczej Instytutu oraz usługi badawcze dla firm. Pracownie działające w Laboratorium IIB prowadzą badania w zakresie:

  • metod oceny przydatności technicznej materiałów budowlanych i ich systemów dla budownictwa,
  • modelowania zachowania się konstrukcji i elementów budowlanych w różnych warunkach ich użytkowania,
  • diagnostyki konstrukcji budowlanych.
Początek strony