DYREKTOR INSTYTUTU INŻYNIERII BUDOWLANEJ

E Szmigiera

dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, prof. uczelni

e-mail: e.szmigiera@il.pw.edu.pl

Instytut Inżynierii Budowlanej
Sekretariat: pok. 225
tel.: +48 22 825 65 32
fax.: +48 22 825 65 32

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU INŻYNIERII BUDOWLANEJ
P.Woyciechowski

dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. uczelni

e-mail: p.woyciechowski@il.pw.edu.pl 

Instytut Inżynierii Budowlanej
Sekretariat: pok. 225
tel.: +48 22 825 65 32
fax.: +48 22 825 65 32

O INSTYTUCIE:

Instytut Inżynierii Budowlanej to jeden z dwóch instytutów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Instytut został utworzony 1 stycznia 2012 roku z katedr i zakładów działających dotychczas w ramach Wydziału. W skład Instytutu Inżynierii Budowlanej wchodzą następujące zakłady i zespoły:


Obszar działalności naukowo-badawczej Instytutu obejmuje wszystkie podstawowe etapy realizacji przedsięwzięć budowlanych takie jak: rewitalizacja obiektów zabytkowych, projektowanie obiektów budowlanych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć teorii konstrukcji, dobór rozwiązań materiałowo-technologicznych, organizację i zarządzanie przedsięwzięciami. Wykorzystywane są wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w dobrze wyposażonych laboratoriach przy zastosowaniu zaawansowanych metod numerycznych i modelowania komputerowego. Priorytetem badawczym jest poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych, materiałowych i technologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o obszarach działalności poszczególnych zakładów i zespołów można znaleźć w zakładce "struktura".

W Instytucie Inżynierii Budowlanej realizowane są zajęcia w ramach studiów I-szego i II-stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) w następujących specjalnościach:

Studia I Stopnia (Inżynierskie):

  • Budownictwo Zrównoważone (BZ);
  • Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB);
  • Konstrukcje Budowlane (KB).

Studia II Stopnia (Magisterskie):

  • Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB);
  • Budownictwo Zrównoważone (BZ);
  • Konstrukcje Budowlane (KB);
  • Teoria Konstrukcji (TK);

W IIB realizowane są także zajęcia dla studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej, m.in. Wydziału Zarządzania (WZ), Wydziału Architektury (WA), Wydziału Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS). W działalności dydaktycznej oprócz standardowych metod w tym audio-wizualnych wykorzystywane są metody e-learningu.

 

Początek strony