ZAKŁAD TECHNOLOGII BUDOWY DRÓG

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Sekretariat:

e-Mail: p.radziszewski@il.pw.edu.pl
Pokój: 544
Tel: +48 22 234-64-72
Fax: +48 22 825-89-46

Strona domowa
Wiadomości
Pracownicy

O Zakładzie

Struktura Zakładu:

 • Niezależny zakład naukowy.
 • Laboratorium technologii materiałów i nawierzchni drogowych.

Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej:

 • Technologia materiałów i nawierzchni drogowych.
 • Technologia budowy dróg (nawierzchnie asfaltowe i betonowe).
 • Eksploatacja i utrzymanie nawierzchni drogowych i lotniskowych.  

Sprzęt i aparatura:

Laboratorium technologii materiałów i nawierzchni drogowych: 

 • Pracownia lepiszczy asfaltowych.
 • Pracownia kruszyw. 
 • Pracownia mieszanek mineralno-asfaltowych.  
 • Pracownia badań funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych.  
 • Pracownia analizy obrazu.

Zakres proponowanych usług:

 • Ekspertyzy naukowo-techniczne nawierzchni drogowych. 
 • Nadzór i doradztwo przy wykonywaniu badań, projektów i realizacji nawierzchni drogowych. 
 • Analizy przyczyn uszkodzeń nawierzchni drogowych. 
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w drogownictwie. 
 • Realizacja programów badawczych z partnerami przemysłowymi. 
 • Badania lepiszczy asfaltowych i kruszyw drogowych.
 • Badania mieszanek mineralno-asfaltowych.
 • Ocena właściwości reologicznych i mikrostruktury asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych. 
 • Kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe) w zakresie technologii budowy dróg.
Początek strony