ZAKŁAD MECHANIKI TEORETYCZNEJ, MECHANIKI NAWIERZCHNI I DRÓG SZYNOWYCH

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. inż. Artur Zbiciak,
prof. PW

e-Mail: a.zbiciak@il.pw.edu.pl
Pokój: 418
Tel: +48 22 234 63 49

Strona domowa
Wiadomości
Pracownicy
Zakład Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych (ZMTiMNK) został utworzony w wyniku reorganizacji Wydziału w 2009 roku i wszedł w skład Instytutu Dróg i Mostów (IDiM). Kierownikiem ZMTiMNK został prof. zw. dr hab. inż. Wacław Szcześniak. W roku 2011 funkcję kierownika Zakładu objął dr hab. inż. Lesław Kwaśniewski. Po śmierci prof. Kwaśniewskiego (2014), od roku 2015 stanowisko kierownika sprawuje dr hab. inż. Artur Zbiciak, prof. PW. W Zakładzie zatrudnionych jest ośmioro pełnoetatowych pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym dwóch profesorów nadzwyczajnych – jeden z tytułem naukowym profesora oraz jeden ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, troje adiunktów ze stopniem naukowym doktora oraz troje asystentów.
Początek strony