ZAKŁAD MOSTÓW I DRÓG SZYNOWYCH

H Zobel

KIEROWNIK ZAKŁADU

prof. dr hab. inż. Henryk Zobel

e-mail: H.Zobel@il.pw.edu.pl
tel.: +48 22 825 72 89

Instytut Dróg i Mostów
Sekretariat: pok. 451 - IV piętro Gmach IL
tel.:  +48 22 825 35 72, +48 22 234 65 43
fax.: +48 22 825 89 46
Wiadomości
Pracownicy
Historia Zakładu Mostów
Główne kierunki działalności naukowej:
 • Betonowe mosty sprężone,
 • Budowa, modernizacja i utrzymanie dróg szynowych (kolej, metro, tramwaj),
 • Zastosowanie kompozytów polimerowych do budowy oraz wzmacniania mostów,
 • Estetyka mostów,
 • Naturalne zjawiska termiczne w mostach,
 • Prostowanie i zakrzywianie stalowych konstrukcji mostowych,
 • Pożary mostów,
 • Podtorze i nawierzchnia dróg szynowych,
 • Planowanie i eksploatacja systemów transportowych,
 • Renowacja i eksploatacja mostów zabytkowych,
 • Trwałość mostów,
 • Monitoring mostów,
 • zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie szynowym.

Sprzęt i aparatura:

 • Do diagnostyki konstrukcji betonowych i stalowych,
 • Do pomiarów odkształceń konstrukcji mostowych,
 • Do pomiarów rozkładów temperatur,
 • Wyspecjalizowane oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej i wymiarowania konstrukcji.

Zakres proponowanych usług:

 • Ekspertyzy naukowo-techniczne mostów,
 • Nadzór i doradztwo przy wykonywaniu badań, projektów i realizacji obiektów mostowych,
 • Prace badawcze i ekspertyzy techniczne w dziedzinie konstrukcji i oceny stanu nawierzchni szynowych,
 • Badania izolatorów wibroakustycznych stosowanych w konstrukcjach nawierzchni szynowych,
 • Doradztwo przy organizacji przetargów; udział w charakterze ekspertów w komisjach przetargowych,
 • Analizy przyczyn awarii mostów i opracowanie środków zaradczych,
 • Komputerowe wspomaganie procesu projektowania i realizacji obiektów mostowych,
 • Naprawa mostów stalowych metodą nagrzewania,
 • Kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe) w zakresie mostownictwa.

 

Początek strony