ZESPÓŁ INŻYNIERSKICH POMIARÓW GEODEZYJNYCH

 M. Winska160x160

KIEROWNIK ZESPOŁU

dr inż.  Małgorzata Wińska

e-mail: m.winska@il.pw.edu.pl
Pokój: 632
tel. +48 22 825-63-16
tel. +48 22 234-60-31

Pracownicy

O Zespole

Prowadzimy prace naukowo-badawcze.
Organizujemy konferencje naukowo-techniczne.
Organizujemy praktyki studenckie.
Nauczamy geodezji od 100 lat.
Od 93 lat zajmujemy się pomiarami z zakresu geodezji inżynierskie.

Uczestniczyliśmy w realizacji wielu projektów inżynierskich, m. in. w:

 • odbudowie gmachu Głównego PW
 • kontroli odkształceń Kościoła Św. Anny w Warszawie
 • kontroli odkształceń mostu Świętokrzyskiego
 • budowie toru saneczkowego w Bielsku Białej na Koziej Górze
 • kontrola odkształceń oraz wyznaczanie przemieszczeń pionowych elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich w al. Królowej Jadwigi we Włocławku

Wykonujemy pomiary z zakresu geodezyjnej obsługi:

 • obiektów mostowych, budynków wysokich, budownictwa komunikacyjnego
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń statycznych i dynamicznych
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych i komunikacyjnych

Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy:

 • tachimetry elektroniczne
 • niwelatory precyzyjne
 • dalmierze laserowe
 • odbiorniki GPS
Początek strony