ZAKŁAD INŻYNIERII TRANSPORTOWEJ I GEODEZJI

K.Kowalski

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW

e-Mail: K.Kowalski@il.pw.edu.pl
Pokój: 539
Tel: +48 22 234-6487

Strona domowa
Wiadomości
Pracownicy
Kadra: 3 pracowników samodzielnych, 6 adiunktów, 7 asystentów i wykładowców, 1 pracownik techniczny
Struktura Zakładu: zespół dróg kołowych, zespół dróg szynowych, laboratorium komputerowe
Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej:
• projektowanie i utrzymanie dróg kołowych i szynowych
• planowanie i eksploatacja systemów transportu (dróg, kolei, transportu w miastach)
• technologia budowy i utrzymania dróg kołowych i szynowych
• inżynieria ruchu (drogowego)
 
 

Zespół Inżynierii Komunikacyjnej prowadzi prace badawczo-rozwojowe i naukowe oraz ekspertyzy w zakresie:

 • planowania sieci drogowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych
 • planowania miejskich systemów transportowych (drogi, ulice, miejski transport zbiorowy)
 • zasad i przepisów projektowania dróg samochodowych, rowerowych, infrastruktury dla ruchu pieszego
 • badań ruchu
 • makro modelowania ruchu samochodowego, kolejowego, lotniczego
 • modelowania symulacyjnego ruchu samochodowego
 • modelowania symulacyjnego ruchu pieszego
 • inżynierii ruchu, organizacji i sterowania ruchem miejskim oraz transportu miejskiego
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym
 • metod uprzywilejowania transportu zbiorowego
 • studiów wykonalności inwestycji transportowych
 • utrzymania infrastruktury transportowej
 • ekonomiki transportu

Zakres proponowanych usług:
 • planowanie sieci drogowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych,
 • planowanie miejskich układów komunikacyjnych (układy drogowe, uliczne i miejskiego transportu zbiorowego),
 • studia wykonalności inwestycji transportowych,
 • zasady i przepisy projektowania dróg,
 • projektowanie dróg, kołowych i szynowych,
 • prace badawcze i ekspertyzy techniczne w dziedzinie konstrukcji i oceny stanu nawierzchni szynowych (kolej, tramwaj, metro) oraz podtorza kolejowego,
 • prace z zakresu organizacji i sterowania ruchem miejskim oraz komunikacji miejskiej,
 • analizy bezpieczeństwa ruchu,
 • projektowanie i utrzymanie dróg kołowych i szynowych,
 • planowanie i eksploatacja systemów transportu (dróg, kolei, transportu w miastach),
 • technologia budowy i utrzymania dróg kołowych i szynowych,
 • inżynieria ruchu (drogowego).
Początek strony