ZESPÓŁ GEOTECHNIKI I BUDOWLI PODZIEMNYCH

KIEROWNIK ZESPOŁU

Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska- Lewandowska
Kierownik Zespołu

e-Mail: a.lewandowska@il.pw.edu.pl
Pokój: 426
Tel: +48 22 825 60 78

Strona domowa
Wiadomości
Pracownicy
Główne kierunki działalności naukowej:
 • współpraca konstrukcji budowli z podłożem,
 • programowanie komputerowe w zakresie geotechniki,
 • fotointerpretacja geologiczna,
 • stateczność ścian głębokich wykopów,
 • współpraca pali z gruntem,
 • zagadnienia normalizacji w świetle norm europejskich.

Usługi proponowane przez Zakład Geotechniki i Budowli Podziemnych:

 • opracowania dokumentacji geotechnicznych i geologiczno - inżynierskich dla potrzeb budownictwa,
 • opracowania z zakresu geologii i hydrogeologii,
 • nadzór i doradztwo przy wykonaniu badań i projektów w zakresie budowli podziemnych i obudowy pionowych skarp wykopów,
 • ekspertyzy naukowo - techniczne w zakresie stanu technicznego fundamentów, nasypów i budowli podziemnych,
 • analizy przyczyn geotechnicznych awarii budowlanych i opracowanie środków zaradczych,
 • komputerowa wspomaganie opracowania wyników badań geotechnicznych i projektowania geotechnicznego.

W laboratorium geotechnicznym wykonujemy:

 • badania terenowe: sondowania i wiercenia badawcze,
 • kontrole zagęszczenia gruntów,
 • analizy przydatności gruntów do budowy nasypów.
 • badania laboratoryjne cech fizycznych i mechanicznych gruntów.
Początek strony