l.p.

Nazwisko i imię

Stopień/tytuł

Stanowisko

 

1

ALKHAFAJI Thakaa

dr inż.

adiunkt

 

2

BARTNIK Grzegorz

dr

adiunkt

 

3

BOROŃCZYK-PŁASKA Grażyna

mgr inż.

starszy wykładowca.

 

4

KACPRZAK Grzegorz

dr inż.

adiunkt

 

5

KARWOWSKI Wojciech

dr inż.

adiunkt

 

6

KUSZYK Rafał

dr

adiunkt

 

7

LEJK Jerzy

dr inż.

adiunkt

 

8

LEJZEROWICZ Anna

dr

adiunkt

 

9

ŁAGODA Grażyna

dr hab. inż.

profesor uczelni

 

10

MAŚLAKOWSKI Maciej

dr

adiunkt

 

11

MITEW-CZAJEWSKA Monika

dr inż.

adiunkt

 

12

OLESZEK Radosław

mgr inż.

asystent

 

13

PŁUDOWSKA-ZAGRAJEK Monika

mgr inż.

asystent

 

14

ROGUSKA Emilia

mgr inż.

asystent

 

15

SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA Anna

prof. dr hab. inż.

profesor

 

16

SUPERCZYŃSKA Małgorzata

dr

adiunkt

 

17

TOMCZAK Urszula

mgr inż.

asystent

 

18

TROCHYMIAK Wojciech

dr hab. inż.

adiunkt

 

19

ZOBEL Henryk

prof. dr hab. inż.

profesor

 

 

 

Początek strony