DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH, pok. 114 
DEAN'S OFFICE, room 114
telefon / phone: +48 22 234 65 21
email: stacjonarny@il.pw.edu.pl
Godziny przyjęć / opening hours:
poniedziałek / monday - godz. 12:00 - 15:00
wtorek / tuesday - godz. 12:00 - 15:00
środa / wednesday -  NIECZYNNE
czwartek / thursday - godz. 12:00-15:00
piątek / friday - godz. 8:00 - 10:00

 DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, pok. 105
telefon: +48 22 234 65 51
email: niestacjonarny@il.pw.edu.pl
Godziny przyjęć:
poniedziałek- NIECZYNNE
wtorek - godz. 13:00 - 15:00
środa -  godz. 13:00 - 15:00
czwartek - godz. 12:00 - 14:45
piątek - godz. 12:00-15:00; piątki zjazdowe - godz. 11:00 - 17:45
soboty zjazdowe - godz. 9:00 - 14:45

Do 29 maja zajęcia na wszystkich zjazdach odbywają się zdalnie.

Uwaga zmieniony harmonogram zjazdów.

Dziekanat pracuje od poniedziałku do piątku na zmienionych zasadach. Informacja poniżej.

Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie pracowników i studentów, Dziekanat WIL PW pracuje w godzinach 9:00 - 15:00 w trybie zdalnym.

W razie konieczności kontaktu z dziekanatem prosimy postępować wg następującego schematu:

  • najpierw skontaktować się mailowo lub telefonicznie z dziekanatem;
  • podczas rozmowy lub na podstawie e-maila ustalamy, jakie są  realne potrzeby i w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc.
  • do 31 maja dziekanat nie będzie przedłużał legitymacji studenckich (zgodnie z art. 51b ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.).

Studenci, którzy nie umówili się wcześniej na spotkanie, nie będą przyjmowani i obsługiwani. Pracownicy dziekanatu WIL są obecni w budynku tylko w czasie dyżurów 2 razy w tygodniu.

Informujemy, że czas oczekiwania na zaświadczenia może wynieść do 5 dni roboczych. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zaświadczenia (mailem lub telefonicznie) z wyprzedzeniem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Students!

Caring for the health of students and University staff, the Dean’s Office of the Faculty of Civil Engineering WUT works online.

If necessary, a student should act according to the following scheme:

  • first, contact Deans Office by e-mail stacjonarny@il.pw.edu.pl  or phone +48 22 234 6592;
  • on the basis of an e-mail or a phone we determine, what your real needs are and how we are able to help you;
  • until May 31  Deans office do not extend validity ID card (The anti-crisis’ shield provides the university to extend the validity of university students and postgraduate ID cards without processing them in the usual way. Therefore it is not necessary to request the renewal of your ID cards during this current emergency situation in which either the activity of the university is limited or the teaching is suspended. The ID cards are also valid up to 60 days upon the end of the teaching period.)

Students who have not made an appointment in advance, will not be accepted and served. 

Kierownik dziekanatu

               Head of the Dean's Office


Zdjęcia dyplom małe2

mgr inż. Anna Stoczkiewicz
a.stoczkiewicz(at)il.pw.edu.pl

   pok./ room 107

                        tel. 791 446 974

Do 15 maja wyłącznie kontakt mailowy lub telefoniczny.

           wtorek / tuesday 13:00-15:00

          czwartek/ thursday 12:00-14:00

   zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Dorota Duszyńska pok.114

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Ignasiak Studia angielsko -języczne
Study in english
mgr inż. Agnieszka Ignasiak

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Barbara Osica

Barbara Osicamgr  Barbara Osica

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr inż. Agnieszka Ignasiak

MSmgr  Monika Sochacka

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Dorota Duszyńska

 

 

 

 

 

mgr Dorota Duszyńska

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Monika Sochacka

Irena Janczewskamgr Irena Janczewska

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Monika Grzegorska

Monika Grzegorskamgr Monika Grzegorska

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Irena Janczewska

STYPENDIA, PRAKTYKI, UBEZPIECZENIA
SCHOLARSHIPS, PRACTICES, INSURANCE

POKÓJ / ROOM 106, TEL / PHONE: 22 234-15-38
wt, śr, czw / tues, wed, thurs 10:00-13:00
pt / fri 13:00-16:00

Urszula Łabanowska
mgr inż. Urszula Łabanowska
u.labanowska(at)il.pw.edu.pl

PLAN ZAJĘĆ, REZERWACJA SAL
TIMETABLES, CLASSROOMS BOOKING

POKÓJ / ROOM 106, TEL. 22 234-62-64
pn – czw / mon - thurs 10:00 – 16:00

Beata Pawłowska
mgr inż. Beata Pawłowska
b.pawlowska(at)il.pw.edu.pl
Początek strony