DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH,  POKÓJ 114,  TEL. 22 234 65 21,  stacjonarny@il.pw.edu.pl
Zapraszamy w poniedziałki wtorki, czwartki  w godz. 12:00-15:00, w piątki w godzinach 8:00-10:00, w środy dziekanat jest zamknięty. 
DEAN'S OFFICE, ROOM 114, PHONE +48 22 234 65 21stacjonarny@il.pw.edu.pl
Opening hours: Monday, Tuesday, Thursday 12:00-15:00;  Friday 8:00-10:00;   Wednesday - closed

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH,  POKÓJ 105,  TEL. 22 234-65-51,  niestacjonarny@il.pw.edu.pl
Zapraszamy
we wtorki (13:00-16:45), środy (13:00-15:45), czwartki (12:00-14:45), piątki (13:00-15:45*), piątki zjazdowe (11:00-17:45), soboty zjazdowe (9:00-14:45).

 

 

p.o. Kierownika dziekanatu

mgr Dorota Duszyńska

d.duszynska(at)il.pw.edu.pl

pok. 114

tel. 22 234 6291

 

 

 

 

Kierownik dziekanatu

Urlop
astomgr inż. Anna Stoczkiewicz
a.stoczkiewicz(at)il.pw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Ignasiak Studia angielsko -języczne
Study in english
mgr inż. Agnieszka Ignasiak

 

 

 

 

 

 

mgr  Barbara Mikulska - Rola

 

 

 

 

 

mgr Dorota Duszyńska
Irena Janczewskamgr Irena Janczewska Monika Grzegorskamgr Monika Grzegorska 

STYPENDIA, PRAKTYKI, UBEZPIECZENIA
SCHOLARSHIPS, PRACTICES, INSURANCE

POKÓJ / ROOM 106, TEL / PHONE: 22 234-15-38
wt, śr, czw / tues, wed, thurs 10:00-13:00
pt / fri 13:00-16:00

Urszula Łabanowska
mgr inż. Urszula Łabanowska
u.labanowska(at)il.pw.edu.pl

PLAN ZAJĘĆ, REZERWACJA SAL
TIMETABLES, CLASSROOMS BOOKING

POKÓJ / ROOM 106, TEL. 22 234-62-64
pn – czw / mon - thurs 10:00 – 16:00

Beata Pawłowska
mgr inż. Beata Pawłowska
b.pawlowska(at)il.pw.edu.pl

 

Początek strony