DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH, pok. 114 
DEAN'S OFFICE, room 114
telefon / phone: +48 22 234 65 21
email: stacjonarny@il.pw.edu.pl
Godziny przyjęć / opening hours:
poniedziałek / monday - godz. 12:00 - 15:00
wtorek / tuesday - godz. 12:00 - 15:00
środa / wednesday -  NIECZYNNE
czwartek / thursday - godz. 12:00-15:00
piątek / friday - godz. 8:00 - 10:00

 DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, pok. 105
telefon: +48 22 234 65 51
email: niestacjonarny@il.pw.edu.pl
Godziny przyjęć:
poniedziałek- NIECZYNNE
wtorek - godz. 13:00 - 15:00
środa -  godz. 13:00 - 15:00
czwartek - godz. 12:00 - 14:45
piątek - godz. 12:00-15:00; piątki zjazdowe - godz. 11:00 - 17:45
soboty zjazdowe - godz. 9:00 - 14:45

Do 14 kwietnia zajęcia na wszystkich zjazdach odbywają się zdalnie.

Uwaga zmieniony harmonogram zjazdów.

Dziekanat pracuje od poniedziałku do piątku na zmienionych zasadach. Informacja poniżej.

Szanowni Państwo!

W trosce o zdrowie pracowników i studentów, Dziekanat WIL PW pracuje w godzinach 9:00 - 15:00 w trybie ograniczonego kontaktu ze studentami.

W razie konieczności kontaktu z dziekanatem prosimy postępować wg następującego schematu:

  • najpierw skontaktować się mailowo lub telefonicznie z dziekanatem;
  • podczas rozmowy lub na podstawie e-maila ustalamy, jakie są  realne potrzeby i w jaki sposób jesteśmy w stanie pomóc.
  • do 14 kwietnia dziekanat nie będzie przedłużał legitymacji studenckich (Rozporządzeniem MNiSW ważność legitymacji z hologramem ważnym do 31 marca 2020 zostaje przedłużona do 31 maja 2020 http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf).

Studenci, którzy nie umówili się wcześniej na spotkanie, nie będą przyjmowani i obsługiwani.

Informujemy, że czas oczekiwania na zaświadczenia może wynieść do 5 dni roboczych. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na zaświadczenia (mailem lub telefonicznie) z wyprzedzeniem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Students!

Caring for the health of students and University staff, the Dean’s Office of the Faculty of Civil Engineering WUT works in a limited mode of contact with students.

If necessary, a student should act according to the following scheme:

  • first, contact Deans Office by e-mail stacjonarny@il.pw.edu.pl  or phone +48 22 234 6592;
  • on the basis of an e-mail or a phone we determine, what your real needs are and how we are able to help you;
  • until april 14 Deans office do not extend validity ID card (The validity of student and doctoral cards will be extended by a separate ordinance of the Minister until May 31, 2020)

Students who have not made an appointment in advance, will not be accepted and served. 

Kierownik dziekanatu

               Head of the Dean's Office


Zdjęcia dyplom małe2

mgr inż. Anna Stoczkiewicz
a.stoczkiewicz(at)il.pw.edu.pl

   pok./ room 107

                        tel. 791 446 974

Do 14 kwietnia wyłącznie kontakt mailowy lub telefoniczny.

           wtorek / tuesday 13:00-15:00

          czwartek/ thursday 12:00-14:00

   zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Dorota Duszyńska pok.114

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Ignasiak Studia angielsko -języczne
Study in english
mgr inż. Agnieszka Ignasiak

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Barbara Osica

Barbara Osicamgr  Barbara Osica

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr inż. Agnieszka Ignasiak

MSmgr  Monika Sochacka

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Dorota Duszyńska

 

 

 

 

 

mgr Dorota Duszyńska

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Monika Sochacka

Irena Janczewskamgr Irena Janczewska

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Monika Grzegorska

Monika Grzegorskamgr Monika Grzegorska

zastępstwo w razie nieobecności:
mgr Irena Janczewska

STYPENDIA, PRAKTYKI, UBEZPIECZENIA
SCHOLARSHIPS, PRACTICES, INSURANCE

POKÓJ / ROOM 106, TEL / PHONE: 22 234-15-38
wt, śr, czw / tues, wed, thurs 10:00-13:00
pt / fri 13:00-16:00

Urszula Łabanowska
mgr inż. Urszula Łabanowska
u.labanowska(at)il.pw.edu.pl

PLAN ZAJĘĆ, REZERWACJA SAL
TIMETABLES, CLASSROOMS BOOKING

POKÓJ / ROOM 106, TEL. 22 234-62-64
pn – czw / mon - thurs 10:00 – 16:00

Beata Pawłowska
mgr inż. Beata Pawłowska
b.pawlowska(at)il.pw.edu.pl
Początek strony