Biblioteka nieczynna 12.03-14.04

Z uwagi na rozwój sytuacji epidemiologicznej, w związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 Biblioteka WIL będzie nieczynna w dniach 12 marca - 14 kwietnia. W tym okresie Biblioteka pracuje tylko zdalnie. Prosimy o kontakt mailowy. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uwaga:

 • terminy zwrotów wypożyczonych dokumentów bibliotecznych zostały przedłużone do 20 kwietnia,
 • opłaty za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w okresie od 11 marca do 14 kwietnia nie będą naliczane.

 

Pracowników i studentów PW zapraszamy do korzystania z >> baz danych dostępnych z komputera domowego

Jak korzystać z e-źródeł  >>  zobacz

 

Uwadze studentów polecamy:

 • IBUK Libra > elektroniczne wersje książek i czasopism publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe (PWN, WNT, WAM, Wolters Kluwer Polska, wydawnictwa uczelniane, itd.)
 • BazTech - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych > do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami – pełne teksty publikacji.

 

Informujemy także o możliwości korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla uczelni:

 1. e-podręczniki Open AGH - recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania.
 2. Open AGH e-zasoby - kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje do przedmiotów ścisłych opracowane przez pracowników, doktorantów i studentów AGH.
 3. Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach - darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od Open Stax Polska.
 4. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej - wideo wykłady i kursy online z analizy matematycznej i fizyki.
 5. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Warszawskiej - e-materiały akademickie.
 6. Otwarte Zasoby edukacyjne Politechniki Łódzkiej - zawierające kursy z Fizyki z materiałami nie tylko dla studentów, rachunku różniczkowego oraz laboratorium matematyczne z GeoGebrą. Kursy umożliwiają zarejestrowanie się dowolnemu użytkownikowi z sieci internet.
 7. Wszechnica.org - ponad 400 filmów o szerokiej tematyce: od ekonomii, po historię i dziedzictwo kulturowe w formie zapisów wideo i audio wykładów, spotkań, debat i wywiadów z takich instytucji jak Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji im. Bronisława Geremka, Polskiej Akademii Nauk.
 8. Biblioteka Otwartej Nauki - polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.
 9. Otwórz książkę - cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.
 10. CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.
 11. Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA - udostępnia zdjęcia archiwalne, zdigitalizowane ryciny, starodruki, etc. Część w domenie publicznej (uwaga, wciągające!).
 12. Otwarte Zasoby - katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki.
 13. Pomorska Biblioteka Cyfrowa - domenę tworzą utwory, które nie podlegają już ochronie prawnej. Oznacza to, że zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, tj. rozpowszechniać, kopiować, zmieniać i remiksować, również w celach komercyjnych.
 14. Laboratoria w Hiszpanii (z możliwością przeprowadzania doświadczeń na poziomie uniwersyteckim) dostępne przez Internet. LabsLand support for schools and universities affected by COVID-19.

  

Godziny otwarcia:

Harmonogram zjazdów 2019/2020

 

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej
al. Armii Ludowej 16 p. 607, 00-637 Warszawa
tel. 22 234-65-90
e-mail: biblioteka@il.pw.edu.pl

Pracownicy:

Małgorzata Muszyńska-Małczak - Kierownik Biblioteki
tel.: 22 234-64-56 (p. 436)
e-mail: m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl

Błażej Gago
e-mail: b.gago@il.pw.edu.pl

Małgorzata Prot
e-mail: m.prot@il.pw.edu.pl

Ewa Przywóska
e-mail: e.przywoska@il.pw.edu.pl


Zbiory biblioteczne

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu budownictwa dotyczące projektowania, wznoszenia oraz utrzymania wszelkich obiektów budowlanych. Ponadto Biblioteka posiada w swoich zbiorach publikacje z zakresu matematyki, mechaniki, geotechniki, geodezji, inżynierii materiałowej, architektury oraz opracowania ogólne i słowniki.

Biblioteka rejestruje i udostępnia swoje zbiory w systemie internetowym ALEPH.
Biblioteka ma zarejestrowanych ponad 25000 wolumenów książek oraz ponad 700 wolumenów czasopism (19 tytułów bieżących). Gromadzi także zbiory specjalne: normy (ponad 3000 sztuk), materiały z konferencji i prace dyplomowe absolwentów.

Zbiory biblioteczne są ogólnie dostępne, użytkownicy spoza Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z nich na miejscu. Dokumentami uprawniającym do korzystania ze zbiorów są: karta biblioteczna, dokument tożsamości, legitymacja studencka. Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność Biblioteki poza czytelnię. W czytelni do skorzystania na miejscu dostępna jest większość obowiązkowych podręczników dla studentów.

Udostępnianie zbiorów:

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego (brak możliwości wypożyczenia innej książki, rezerwacji, prolongowania innych tytułów) oraz naliczanie opłaty. Opłata za niedotrzymanie terminu zwrotu wynosi 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem elektronicznym (PayU) bezpośrednio z konta bibliotecznego użytkownika. Od stycznia 2020 r. biblioteka nie przyjmuje wpłat gotówkowych z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu książek.

Regulowanie należności za dokumenty zagubione lub zniszczone:

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, użytkownik jest zobowiązany odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania.Jeśli odkupienie książki nie jest możliwe, użytkownik powinien skontaktować się z pracownikiem danej Biblioteki. Za dzieła wyjątkowo cenne i trudne do nabycia użytkownik zobowiązany jest wpłacić kwotę określoną przez Bibliotekę na podstawie ceny antykwarycznej.

 

Konto biblioteczne:

Do konta bibliotecznego logujemy się poprzez zakładkę Moje Konto.

login (opcjonalnie): 

 • numer karty/legitymacji (numer znajdujący się pod kodem kreskowym)
 • numer albumu

hasło podane podczas rejestracji do Biblioteki

W przypadku utraty hasła należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do Biblioteki Wydziałowej lub innej z Bibliotek PW.

 

Regulamin udostępniania zbiorów

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych

 

Książki elektroniczne w bazie IBUK Libra polecane Studentom WIL PW :

Dostęp z terenu PW bez logowania, spoza PW - po zalogowaniu (login i hasło do konta bibliotecznego).

 

Początek strony