Biblioteka Wydziałowa IL została otwarta w dniu 06.05.1996 roku.

Kontakt:
Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
ul. Lecha Kaczyńskiego 16, 00-637 Warszawa
VI p., pok. 607
tel. 022 234-65-90

e-mail: biblioteka@il.pw.edu.pl

Kierownik: mgr Ewa Przywóska

 

Godziny otwarcia (semestr zimowy 2018/19):
poniedziałek, środa: godz. 9.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: godz. 9.00 - 18.00
soboty zjazdowe godz. 9.30 - 15.00 

UWAGA

11.02 oraz 13.02. (poniedziałek, środa) Biblioteka będzie otwarta do 15:00.

14.02.2019 r. (czwartek) Biblioteka Wydziałowa będzie otwarta w godzinach 9:00 - 15:00.

 

 

Zbiory biblioteczne

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu budownictwa dotyczące projektowania, wznoszenia oraz utrzymania wszelkich obiektów budowlanych. Ponadto Biblioteka posiada w swoich zbiorach publikacje z zakresu matematyki, mechaniki, geotechniki, geodezji, inżynierii materiałowej, architektury oraz opracowania ogólne i słowniki.

Biblioteka rejestruje i udostępnia swoje zbiory w systemie internetowym ALEPH.
Biblioteka ma zarejestrowanych ponad 25000 wolumenów książek oraz ponad 700 wolumenów czasopism (19 tytułów bieżących). Gromadzi także zbiory specjalne: normy (ponad 3000 sztuk), materiały z konferencji i prace dyplomowe absolwentów.

Zbiory biblioteczne są ogólnie dostępne, użytkownicy spoza Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z nich na miejscu. Dokumentami uprawniającym do korzystania ze zbiorów są: karta biblioteczna, dokument tożsamości, legitymacja studencka. Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność Biblioteki poza czytelnię. W czytelni do skorzystania na miejscu dostępna jest większość obowiązkowych podręczników dla studentów.

 

Udostępnianie zbiorów:
Książki w Bibliotece Wydziałowej należy wypożyczać i przedłużać osobiście. Nie ma możliwości rezerwacji przez internet.

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego (brak możliwości wypożyczenia innej książki, rezerwacji, prolongowania innych tytułów) oraz naliczanie opłaty. Opłata za niedotrzymanie terminu zwrotu wynosi 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Wpłat można dokonywać gotówką w Bibliotece Wydziałowej lub przelewem elektronicznym bezpośrednio z konta bibliotecznego użytkownika (zakładka Opłaty).


Regulowanie należności za dokumenty zagubione lub zniszczone:
W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, użytkownik jest zobowiązany odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania.Jeśli odkupienie książki nie jest możliwe, użytkownik powinien skontaktować się z pracownikiem danej Biblioteki. Za dzieła wyjątkowo cenne i trudne do nabycia użytkownik zobowiązany jest wpłacić kwotę określoną przez Bibliotekę na podstawie ceny antykwarycznej.

 

Konto biblioteczne:

Do konta bibliotecznego logujemy się poprzez zakładkę Moje Konto.

login (opcjonalnie): 

  • numer karty/legitymacji (numer znajdujący się pod kodem kreskowym)
  • numer albumu

hasło podane podczas rejestracji do Biblioteki

W przypadku utraty hasła należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do Biblioteki Wydziałowej lub innej z Bibliotek PW.

 

Regulamin udostępniania zbiorów

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych

 

Książki elektroniczne w bazie IBUK Libra polecane Studentom WIL PW :

Dostęp z terenu PW bez logowania, spoza PW - po zalogowaniu (login i hasło takie same jak podczas logowania na konto biblioteczne).

 

Początek strony