Biblioteka nieczynna 12.03-14.04

Z uwagi na rozwój sytuacji epidemiologicznej, w związku z Zarządzeniem Rektora PW nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 Biblioteka IDiM będzie nieczynna w dniach 12 marca - 14 kwietnia. W tym okresie Biblioteka pracuje tylko zdalnie. Prosimy o kontakt mailowy. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uwaga:

 • terminy zwrotów wypożyczonych dokumentów bibliotecznych zostały przedłużone do 20 kwietnia,
 • opłaty za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w okresie od 11 marca do 14 kwietnia nie będą naliczane.

 

Pracowników i studentów PW zapraszamy do korzystania z >> baz danych dostępnych z komputera domowego

Jak korzystać z e-źródeł  >>  zobacz

 

Uwadze studentów polecamy:

 • IBUK Libra > elektroniczne wersje książek i czasopism publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe (PWN, WNT, WAM, Wolters Kluwer Polska, wydawnictwa uczelniane, itd.)
 • BazTech - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych > do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami – pełne teksty publikacji.

 

Informujemy także o możliwości korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla uczelni:

 1. e-podręczniki Open AGH - recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania.
 2. Open AGH e-zasoby - kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje do przedmiotów ścisłych opracowane przez pracowników, doktorantów i studentów AGH.
 3. Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach - darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od Open Stax Polska.
 4. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej - wideo wykłady i kursy online z analizy matematycznej i fizyki.
 5. Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Warszawskiej - e-materiały akademickie.
 6. Otwarte Zasoby edukacyjne Politechniki Łódzkiej - zawierające kursy z Fizyki z materiałami nie tylko dla studentów, rachunku różniczkowego oraz laboratorium matematyczne z GeoGebrą. Kursy umożliwiają zarejestrowanie się dowolnemu użytkownikowi z sieci internet.
 7. Wszechnica.org - ponad 400 filmów o szerokiej tematyce: od ekonomii, po historię i dziedzictwo kulturowe w formie zapisów wideo i audio wykładów, spotkań, debat i wywiadów z takich instytucji jak Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji im. Bronisława Geremka, Polskiej Akademii Nauk.
 8. Biblioteka Otwartej Nauki - polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.
 9. Otwórz książkę - cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.
 10. CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.
 11. Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA - udostępnia zdjęcia archiwalne, zdigitalizowane ryciny, starodruki, etc. Część w domenie publicznej (uwaga, wciągające!).
 12. Otwarte Zasoby - katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki.
 13. Pomorska Biblioteka Cyfrowa - domenę tworzą utwory, które nie podlegają już ochronie prawnej. Oznacza to, że zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, tj. rozpowszechniać, kopiować, zmieniać i remiksować, również w celach komercyjnych.
 14. Laboratoria w Hiszpanii (z możliwością przeprowadzania doświadczeń na poziomie uniwersyteckim) dostępne przez Internet. LabsLand support for schools and universities affected by COVID-19.

  

Godziny otwarcia Biblioteki IDiM:

 


Karty obiegowe i zwroty książek realizujemy  również w Bibliotece Wydziałowej p. 607.


 

Biblioteka Instytutu powstała w roku 1972 w wyniku połączenia Katedr: Budowy Ulic, Budowy Lotnisk, Budownictwa Przemysłowego, Dróg i Ulic, Dróg Żelaznych, Geotechniki, Geotechniki i Fundamentowania oraz Katedry Mostów.

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu budowy dróg, ulic i lotnisk, inżynierii komunikacyjnej, budowy i utrzymania mostów, geologii, geotechniki, mechaniki gruntów, fundamentowania, budowli podziemnych, budowy dróg, ulic i lotnisk, inżynierii komunikacyjnej, budownictwa ogólnego oraz dziedzin pokrewnych. W swoich zbiorach posiada również czasopisma polskie i zagraniczne oraz normy i prace naukowe.

Kontakt:
Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Al. Armii Ludowej 16, 00 - 637 Warszawa, p. 436
tel.: 22 234-64-56                                                                                                                                                                                    

Kierownik Biblioteki: Małgorzata Muszyńska-Małczak - m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl
»» Regulamin udostępniania zbiorów «« 

 Uwaga

Od dnia 1 marca 2018 biblioteka IDiM pobiera opłaty z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu.

Opłata wynosi 0,30 zł za każdy dzień zwłoki.

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego oraz naliczanie opłaty w wysokości 0,30zł

za każdy dzień przetrzymania egzemplarza.

Wpłat można dokonywać online bezpośrednio z konta bibliotecznego użytkownika (zakładka Opłaty) lub gotówką w Bibliotece Wydziałowej (pok. 607).


 

Lista czasopism prenumerowanych w 2019 roku:

 • Autostrady
 • Budownictwo Górnicze i Tunelowe
 • Drogownictwo
 • Geodeta
 • ICE Proceedings - Bridge Engineering
 • Inżynier Budownictwa
 • Inżynieria i Budownictwo
 • Journal of Bridge Engineering
 • Mosty
 • Prace Instytutu Kolejnictwa
 • Problemy Kolejnictwa
 • Przegląd Geodezyjny
 • Stahlbau
 • Technika Transportu Szynowego    

                                                                                                                                                                

 

 

Początek strony