W dniach 19.02.2020 - 23.02.2020 r. biblioteka IDiM będzie zamknięta.

                  Zapraszamy do Biblioteki Wydziałowej p. 617.

 

Godziny otwarcia Biblioteki IDiM:

 


Karty obiegowe i zwroty książek realizujemy  również w Bibliotece Wydziałowej p. 607.


 

Biblioteka Instytutu powstała w roku 1972 w wyniku połączenia Katedr: Budowy Ulic, Budowy Lotnisk, Budownictwa Przemysłowego, Dróg i Ulic, Dróg Żelaznych, Geotechniki, Geotechniki i Fundamentowania oraz Katedry Mostów.

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu budowy dróg, ulic i lotnisk, inżynierii komunikacyjnej, budowy i utrzymania mostów, geologii, geotechniki, mechaniki gruntów, fundamentowania, budowli podziemnych, budowy dróg, ulic i lotnisk, inżynierii komunikacyjnej, budownictwa ogólnego oraz dziedzin pokrewnych. W swoich zbiorach posiada również czasopisma polskie i zagraniczne oraz normy i prace naukowe.

Kontakt:
Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
Al. Armii Ludowej 16, 00 - 637 Warszawa, p. 436
tel.: 22 234-64-56                                                                                                                                                                                    

Kierownik Biblioteki: Małgorzata Muszyńska-Małczak - m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl
»» Regulamin udostępniania zbiorów «« 

 Uwaga

Od dnia 1 marca 2018 biblioteka IDiM pobiera opłaty z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu.

Opłata wynosi 0,30 zł za każdy dzień zwłoki.

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego oraz naliczanie opłaty w wysokości 0,30zł

za każdy dzień przetrzymania egzemplarza.

Wpłat można dokonywać online bezpośrednio z konta bibliotecznego użytkownika (zakładka Opłaty) lub gotówką w Bibliotece Wydziałowej (pok. 607).


 

Lista czasopism prenumerowanych w 2019 roku:

 • Autostrady
 • Budownictwo Górnicze i Tunelowe
 • Drogownictwo
 • Geodeta
 • ICE Proceedings - Bridge Engineering
 • Inżynier Budownictwa
 • Inżynieria i Budownictwo
 • Journal of Bridge Engineering
 • Mosty
 • Prace Instytutu Kolejnictwa
 • Problemy Kolejnictwa
 • Przegląd Geodezyjny
 • Stahlbau
 • Technika Transportu Szynowego    

                                                                                                                                                                

 

 

Początek strony