s1

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale jego tradycje sięgają 1826 roku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy Alei Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Na WIL studiuje ok. 1800 studentów i zatrudnionych jest 150 pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 70 pracowników techniczno-administracyjnych.

Wydział Inżynierii Lądowej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie budownictwa. Na Wydziale prowadzone są studia inżynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku “Budownictwo” (akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie specjalności: Budownictwo Zrównoważone, Drogi Szynowe, Inżynieria Komunikacyjna, Inżynieria Produkcji Budowlanej , Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie ze specjalizacjami: Konstrukcje Budowlane, Mosty i Budowle Podziemne oraz Teoria Konstrukcji. Wydział ma podpisaną umowę z Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, ParisTech, umożliwiającą uzyskanie podwójnego dyplomu studiów II stopnia. Wydział umożliwia również kształcenie na studiach doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie “Budownictwo”.

Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi aktywną współpracę ze wszystkimi uczelniami technicznymi w Polsce. Wydział ma podpisane umowy o współpracy z ośrodkami z większości krajów Unii Europejskiej, a spoza niej z takich jak: Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Australia, Republika Południowej Afryki. Wydział bierze aktywny udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ i ma podpisane na stałe umowy umożliwiające wielu polskim studentom wyjazdy za granicę oraz przyjazd zagranicznych studentów w celu odbycia studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

 

Początek strony