15 maja 2017 r.,   w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,  zainaugurowano  działalność szkoleniową „Infrastructure Asset Management Academy”.  

Dyscyplina Road Asset Management (zarządzanie zasobami infrastruktury drogowej) jest odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stają zarządcy dróg: rosnące ograniczenia nakładów finansowych na drogi i postępująca złożoność procesów zarządzania. Celem inicjatywy edukacyjnej INFRAMA Academy jest upowszechnienie w Polsce, rekomendowanego przez Światową Organizację Drogownictwa PIARC, kompleksowego podejścia do zarządzania infrastrukturą transportową, przede wszystkim drogową.

Adresatami inicjatywy INFRAMA są przedstawiciele kadry menadżerskiej i technicznej administracji centralnej i samorządowej, administracji drogowej wszystkich szczebli, firm budowlanych i inżynierskich oraz laboratoriów drogowych.

Działalność szkoleniowa INFRAMA Academy prowadzona będzie w wyniku porozumienia zawartego   w 2016 roku między 3 podmiotami:

  • Politechnika Warszawska – Instytut Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej,
  • HELLER Ingenieurgesellschaft mbH – firma wspierająca od lat niemiecką administracją drogową w efektywnym zarządzaniu infrastrukturą drogową,
  • Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. IKKU – Inżynieria Komunikacyjna Kształcenie Ustawiczne.

Partnerem strategicznym jest  Polski Kongres Drogowy.

Podczas uroczystej inauguracji wystąpili:

-  prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,

-  prof. Wojciech Suchorzewski,  Politechnika Warszawska, przewodniczący Rady Programowej INFRAMA,

- Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,

- Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

- Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego,

- Radosław Czapski, ekspert do spraw infrastruktury transportowej Banku Światowego,

- dr Sławomir Heller, przewodniczący grupy roboczej PIARC, dedykowanej propagowaniu i edukacji Road Asset Management.

Informacja o inauguracji na stronie: www.Inframa.pl

Początek strony