W dniu 15 maja br. porozumienie sygnowali Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Budimeksu SA Dariusz Blocher.
Porozumienie przewiduje rozwój potencjału innowacyjnego firmy i uczelni poprzez prowadzenie wspólnych projektów badawczych w zakresie nowoczesnych technologii i rozwiązań.

Rektor Politechniki Warszawskiej podkreślił, że uczelnia ma wszelkie kompetencje do tego, by wesprzeć Budimex w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Wyraził również zadowolenie, że współpraca firmy z uczelnią ma mieć charakter interdyscyplinarny, obejmujący dziedziny poszczególnych wydziałów PW, w tym koordynatora działań - Wydział Inżynierii Lądowej, który podczas spotkania reprezentował Dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz.

https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Wspolpraca-uczelni/Budimex-i-Politechnika-Warszawska-lacza-sily

Początek strony