Termo Organika oraz Politechnika Warszawska podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz budownictwa energooszczędnego oraz technologii wpływających na ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zużycia energii niezbędnej do ogrzania budynków.

Porozumienie stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby nie tylko sektora budowlanego, ale przede wszystkim polskiego społeczeństwa zagrożonego zanieczyszczeniem powietrza. Nieocieplone lub słabo ocieplone budynki są jednymi z największych trucicieli atmosfery. Zużywają zdecydowanie za dużo energii potrzebnej do ogrzewania, która powstaje najczęściej w wyniku spalania miernej jakości paliwa w niewydajnych kotłach.

- Polacy mają prawo oddychać w zimie bez strachu o zdrowie, dlatego systemowo powinniśmy wypracować standardy poprawiające jakość powietrza. Ocieplenie nowych oraz termomodernizacja istniejących budynków znacząco wpływa na redukcję zanieczyszczeń powstających w wyniku ich ogrzewania – mówi Dariusz Stachura, prezes Termo Organiki – W ramach współpracy zrealizujemy prace badawczo-rozwojowe, których jednym z efektów będzie powstanie dokumentu przedstawiającego główne atuty ocieplania budynków oraz dokładne wyliczenia potwierdzające pozytywny wpływ termomodernizacji na ochronę środowiska, w tym walkę ze smogiem.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej a Termo Organiką zakłada również zorganizowanie dużej ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej ocieplanie budynków jako jednego z najlepszych sposobów ograniczających smog. W akcję planuje zaangażować się popularna dziennikarka Omenaa Mensah, ambasadorka Termo Organiki. Podjęcie współpracy pomiędzy sygnatariuszami obejmie również badanie, opracowanie, wdrażanie oraz promowanie skutecznych metod oraz technologii w budownictwie, ograniczających zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynków.

- Zacieśnianie więzi między gospodarką a nauką jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście tak ważnych wyzwań, przed którym stoi polskie społeczeństwo i gospodarka – mówi  prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - Jestem przekonany, że nasza inicjatywa stanowić będzie istotny element w rozwoju nowoczesnego budownictwa oraz promocji energooszczędnych rozwiązań. 

- Skuteczna i dając trwałe efekty walka ze smogie jest możliwa tylko dzięki zastosowaniu kompleksowych rozwiązań poprawiąjących efektywność energetyczną budynków – dodaje dr inż. Szymon Firląg odpowiedzialny koordynację współpracy ze strony Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Zaangażowane podmioty deklarują, że do końca czerwca przedstawią dokładny harmonogram przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.

 

Początek strony