W pierwszym Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 zajęliśmy II miejsce w dyscyplinie budownictwo!

Najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera wskazał pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.

Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach na czele jest Politechnika Warszawska (13 najlepszych programów), przed Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Wrocławską (po 3 programy) oraz Politechniką Śląską (2 programy).

Przedstawiciele uczelni odebrali pamiątkowe dyplomy podczas gali, która odbyła się 17 maja 2017 roku w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre.

 

Budownictwo 2017

2017 Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 2016 WSK
1 Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
1 100
2 Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
4 94.52
3 Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
2 87.11
4 Politechnika Warszawska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
3 83.92
5 Politechnika Śląska
Wydział Budownictwa
5 82.00
6 Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
8 81.00
7 Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
7 80.67
8 Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
10 67.60
9 Politechnika Poznańska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
6 64.95
10 Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
12 62.85
11 Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
13 61.80
12 Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
9 61.31
13 Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
14 60.61
14 Politechnika Częstochowska
Wydział Budownictwa
18 59.20
15 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
20 57.55
16 Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
16 57.54
17 Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
11 55.68
18 Politechnika Rzeszowska
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
15 53.11
19 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
17 51.21
20 Politechnika Koszalińska
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
22 51.09
21 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
25+ 50.29
22 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
23 41.21
23 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
19 32.90

 

 

Linki:

http://www.engineering.perspektywy.pl/

https://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Galeria/Ranking-Studiow-Inzynierskich-Perspektywy-2017-gala2

Początek strony