W czwartek 19 stycznia, ze smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. inż. Ryszarda Krystka, wybitnego inżyniera, niekwestionowanego autorytetu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wieloletniego współpracownika Wydziału Inżynierii Lądowej,  wykładowcę, inicjatora i współautor opracowań i prac badawczych, uczestnika seminariów i konferencji naukowych oraz spotkań naukowych. Cześć Jego pamięci!

W załączeniu list - wspomnienie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PW prof. dr hab. Andrzeja Garbacza.

Początek strony