1 DSC03309

              

W dniach 15-20 września 2019 odbyła się
65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN orz Komitetu Nauki PZITB.

Prezentowane wystąpienia podzielone były na dwie części: „Część problemowa - cyfryzacja w budownictwie i architekturze” oraz „Część ogólna - problemy naukowe budownictwa”. Łącznie przedstawiono 69 referatów dla 170 słuchaczy.

               W dniu 18 września odbyła się druga edycja sesji plakatowej dla studentów, młodych naukowców, asystentów i słuchaczy studiów doktoranckich. Członkowie Koła Naukowego Konstrukcji Metalowych po raz drugi reprezentowali Politechnikę Warszawską w tym wydarzeniu. Autorzy przygotowali trzy prace w formie plakatu i przedstawili uczestnikom Konferencji poniższe tematy:

  • inż. Dawid Cichy

System wykrywania przekroczeń warunków nośności w stalowych konstrukcjach hal przemysłowych

  • inż. Izabela Dmowska, inż. Jan Stępniewski

Analiza błędów projektowych i wykonawczych w fasadach metalowo-szklanych

  • inż. Anna Kaczmarczyk, inż. Lidia Komorowska

Projektowanie i obliczanie konstrukcji diagonalnych

W konkursie na najlepszy plakat III miejsce zajęła praca, którą wykonał inż. Dawid Cichy.      

2 DSC03188

3 DSC03201

4 DSC03172

5 DSC03294

 Dyplom

 

 

 

 

 

Początek strony