01

W przyszłości absolwenci uczelni technicznych będą musieli rozwiązywać złożone problemy, których nie będzie można najczęściej zakwalifikować do pojedynczej dziedziny i które nie będą mogły być rozwiązane wykorzystując jedynie wiedzę i narzędzia z jednej dyscypliny. W opisanej sytuacji wiedza transdyscyplinarna, czyli zintegrowana wiedza pochodząca z co najmniej dwóch dyscyplin, staje się kluczowym elementem w procesie kształcenia studentów, a szczególnie do wykształcenia unikalnej, transdyscyplinarnej perspektywy zawodowej, która jest potrzebna w celu tworzenia lepszych rozwiązań problemów.

W czasie ostatnich 25 lat, na James Madison University jest rozwijany unikalny program nauczania na politechnicznym poziomie licencjackim, który tworzy nową generację inżynierów, przygotowanych do rozwiązywania problemów będących największymi wyzwaniami naszych czasów i przyszłości. Podczas seminarium Prelegent podzieli się z uczestnikami podejściem do kształcenia inżynierów, realizowanym w College of Integrated Science and Engineering, na James Madison University (USA) i omówi wprowadzone tam zintegrowane programy w zakresie nauki, technologii i inżynierii oraz odniesione sukcesy i postawione wyzwania w dostarczaniu studentom innowacyjnego rodzaju edukacji.

CV Prelegenta: https://www.jmu.edu/cise/people/deans-office/kolvoord-bob.shtml

Szczegółowych informacji na temat seminarium udziela: dr inż. Wioleta Barcewicz, p. 220 WIL, wb@il.pw.edu.pl

Początek strony