01

Finał Centralny XXXII Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych

Wodzisław Śląski, 11-13 kwietnia 2019r.

W zawodach finałowych wzięło udział 80 uczestników, reprezentujących niemal 40 ponadgimnazjalnych szkół budowlanych z terenu całej Polski. Uczestnicy zostali wyłonieni, w trwających od listopada ub. roku zawodach szkolnych i okręgowych z grona niemal 2 800 uczniów.

 Uczestnicy rozwiązywali 20 zadań obejmujących swą tematyką całokształt rzemiosła budowlanego. Prace oceniał 10-osobowy zespół złożony z przedstawicieli 6 wyższych uczelni technicznych.

W XXXII edycji OWiUB tytuł laureata, uprawniający do podjęcia studiów na kierunkach budowlanych i pokrewnych, zdobyło 36 osób.

Zawody Finałów Centralnych XXXII OWiUB zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Instytucjonalnym organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

02

03

05

 

Początek strony