20181109 Slider BIM

Rekrutacja na szkolenia w zakresie podstaw metodologii BIM oraz technologii informatycznych niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera budownictwa

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych WIL PW, którzy ukończyli II rok studiów I stopnia i studentów studiów stacjonarnych II stopnia do udziału w bezpłatnych szkoleniach
w zakresie umiejętności używania narzędzi BIM.

W semestrze zimowym 2018/2019 oferujemy Państwu szkolenia:

  1. ROBOT poziom dla początkujących;  4 x 6 godzin w terminach: 24 XI, 1 XII, 8XII, 15 XII 2018 r. w godz. 9:00-16:00 lub 8 x 3 godziny w terminach: 21 XI, 23 XI, 28 XI, 30 XI, 5 XII, 7XII, 12 XII, 14 XII 2018 r. w godz. 16:15 – 19:00
  1. REVIT poziom średniozaawansowany ;  4 x 6 godzin w terminach: 24 XI, 1 XII, 8XII, 15 XII 2018 r. w godz. 9:00-16:00
  1. ADVANCE STEEL poziom dla początkujących;  4 x 6 godzin w terminach: 24 XI, 1 XII, 8XII, 15 XII 2018 r. w godz. 9:00-16:00

Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem:   https://goo.gl/forms/mr92SbrUKctHZbDg2

Termin zgłoszeń: 16.11.2018 r. do godz. 24:00

W przypadku pytań, prosimy o kontakt email: prodziekan.studia@il.pw.edu.pl

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Początek strony