Dzien Stali Liczba miejsc ograniczona. Wymagana rejestracja na stronie www.budujzestali.pl
lub zgłoszenie bezpośrednio do dr inż. Wiolety Barcewicz w.barcewicz@il.pw.edu.pl

Program Dnia Stali

9:00 Rejestracja uczestników
10:15–10:30 Otwarcie wydarzenia i prezentacja Programu BUDUJ ZE STALI
dr inż. Wioleta Barcewicz, Politechnika Warszawska – Członek Rady PIKS
10:30–11:05 Innowacyjne wykorzystanie stali w architekturze – elewacje i dachy
Tomasz Plaskura, CMO Region East, ArcelorMittal Europe – Flat Products
11:05–11:25 Lekkie przegrody budowlane
Piotr Olgierd Korycki, Pełnomocnik Zarządu d/s Wdrożeń – PRUSZYŃSKI sp. z o.o.
11:25–11:45  Rozwój Przemysłu Cynkowniczego w Polsce w ostatnich 20 latach
Zbigniew Miodowski, Prezes Zarządu ZinkPower Szczecin sp. z o.o.
12:00–12:20 Elementy gięte w architekturze
Bartłomiej Baudler, Dyrektor Zarządzający Kersten Europe sp. z o.o.
12:20–12:40 Nowe technologie w branży cynkowniczej
Jacek Zasada, Prezes Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego
12:40–13:00 Przecinarki plazmowe SHP w dobie Przemysłu 4.0
Marcin Rybicki, Współwłaściciel Ajan Engineering Polska sp.j.
13:45–14:20 Citius, altius, fortius – ze stalą i za jej sprawą
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Kuryłowicz & Associates, Fundacja Stefana Kuryłowicza
14:20–14:40 Budowa największej ruchomej konstrukcji na świecie – sarkofag w Czarnobylu
Andrzej Kaczan, Prezes Zarządu Mostostal Kraków S.A.
14:40–15:00 Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji a kreatywność projektantów
dr inż. Renata Obiała, ArcelorMittal Global R&D
15:00–15:20 Nowoczesne mosty stalowe oraz zespolone
dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
15:35–15:55 Wybrane aspekty techniczne i estetyczne wykorzystania stali we współczesnej architekturze
doc. dr inż. arch. Janusz Marchwiński, WSEiZ
15:55–16:15 Lekkie ściany osłonowe wykonane z cienkościennych elementów profilowanych stalowych
dr inż. Oleksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej
16:15–16:30 Zakończenie
Początek strony