metro01

Postęp prac przy rozbudowie odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie.
Na rozbudowywanym obecnie zachodnim odcinku II linii metra w Warszawie, zakończono we wrześniu drążenie dwóch tuneli szlakowych. W projekcie największego obiektu kubaturowego realizowanego obecnie na tym odcinku, stacji C06 ”Księcia Janusza” wraz z torami odstawczymi, o łącznej długości ok. 640m, uczestniczą pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej PW, obecni również przy zakończeniu pracy pierwszej z tarcz TBM „Krystyna”. Na zdjęciu Paweł Chudzik, starszy wykładowca w Zakładzie Konstrukcji Betonowych WIL, projektant i kierownik projektu konstrukcji stacji C06 „Księcia Janusza” w biurze projektowym BuroHappold Engineering, oraz Joanna Walendowska, doktorantka w Zespole Geotechniki i Budowli Podziemnych, asystent projektanta na projekcie stacji C06.

Początek strony