OWiUBslider

 

Finał Centralny XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Zielona Góra, 12-14 kwietnia 2018 r.

W zawodach finałowych wzięło udział 82 uczestników, reprezentujących ponad 40 szkół budowlanych z terenu całej Polski. Uczestnicy zostali wyłonieni, w trwających od listopada ub. roku zawodach szkolnych i okręgowych z grona niemal 3 000 uczniów.

Uczestnicy rozwiązywali 20 zadań obejmujących swą tematyką całokształt rzemiosła budowlanego. Prace oceniał zespół złożony z przedstawicieli 7 wyższych uczelni technicznych.

W XXXI edycji OWiUB tytuł laureata, uprawniający do podjęcia studiów na kierunkach budowlanych, zdobyło 60 osób.

Zawody Finałów Centralnych XXXI OWiUB zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze.

Instytucjonalnym organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Początek strony