DEKABAN2018

 

 

 

Fundacja Dekabana zaprasza na staż post-doktorski!

  1. Staż w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor.
  2. Czas trwania stażu – 12 miesięcy; początek stażu: 1 października 2018 r.
  3. Wymagania: obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan, stopień doktora nauk technicznych, zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej, dobra znajomość języka angielskiego.
  4. Aplikacje wraz z CV i wykazem dorobku w języku angielskim należy składać w terminie do 30 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Prorektora ds. Nauki (p. 112, Gmach Główny PW).
Początek strony