SPZwB

 

W dniu 6 kwietnia 2018 r. rozpoczęły się zajęcia w ramach XII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Budownictwie, organizowanych przez Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym. Absolwenci studiów oprócz użytecznej wiedzy uzyskają zaświadczenia ukończenia studiów wydawane przez: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) oraz przez międzynarodową organizację Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 

 

 

SPZwB pasek

Początek strony